Čec 082012
 

třídenní tvůrčí dílna s Františkem Zborníkem v Chrudimi

Stala jsem se účastnicí třídenního školení – nebo řekněme dílny „Trocha poezie člověka nezabije“ a několika poznámkami bych toto „zasedání“ zde chtěla, možná  poněkud chaoticky, zaznamenat.

Oficiální fakta:  Práce v této dílně se zaměří na resuscitaci vnímání poezie, a to zejména prostřednictvím jejího „ztělesňování“, zkoumáním adekvátního zvukového vyjádření grafického záznamu textu a hledáním divadelního obrazu, který by text neilustroval, nýbrž jej jevištní metaforou, hodně doplnil a případně obohatil. Inscenování poezie je disciplína nelehká, ale přináší vedlejší účinky v podobě myšlení v obrazech.   ***  Předmětem tohoto zkoumání budou texty lidové slovesnosti, bohaté na lidskou zkušenost a emoce. *** Lektorem této dílny je  PaedDr. František Zborník. –  Ano, předpoklad se vyplnil a já se po třech dnech intenzivního nátlaku cítila výborně ve smyslu kladného potrápení svých schopností, mnohdy vydolovaných z paty a v časovém stresu. Prostoje žádné. Intelektuální vyčerpání přiměřené, přípustné, celé školení bych nazvala injekcí nebo katalyzátorem živného roztoku, po jehož aplikaci je člověk v neustálém napětí a akci. Odpočívalo se pouze při předváděčce ostatních „rytmických skupin“. Složení skupinek se v čase a podle zájmu měnilo, mnohdy jsme pracovaly samy za sebe, to vlastně asi nejčastěji.

Sešlo se nás 18 žen z celé republiky, převládly však Čechy východní. Pana lektora mnohé z nás z jeho dřívějších akcí znaly a hned od začátku jsme se usnesli na vzájemném tykání.

Lektor je lišácký a sám to o sobě říká.  Netají se s tím. Moc se neunavuje, unavujeme se jen my, účastnice, a on participuje na našich chybách.  Je to hodně podnětné a obohacující, František se nezdá…  svou náročnost postupně zvyšuje, a po 3 dnech intenzivního nátlaku jsem byla nakonec ráda, že už se to neprotahovalo. Tři hektické dny stačily.

Budu se snažit sdělit, co se dělo.

Cíl byl předem jasný. Připravit jevištní životaschopný útvar skládající se z několika dramatizací textů lidové poezie, vzájemně propojených. Předlohou byl výbor lidové poezie Láska a smrt (Halas, Holan).

K cíli jsme směřovaly postupně. Pár slov úvodem, moje nesouvislé poznámky … Literatura – její dramatizace souvisí s aktivizací člověka, s rozvojem osobnosti. Budeme pracovat většinou s poetickým lyrickým textem, který budeme ztvárňovat obrazovou metaforou, bude to nový druh ztvárnění textu, jevištní druh vyjádření, snad c sobě objevíme nějakou „novou cestu“, vydolujeme zasuté věci v člověku, zažijeme jiný druh štěstí než zažíváme při „pouhé četbě“.

Rozdělily jsme se podle usazení na 4 skupiny: voda, zvíře, les, zelená a soutěžily na střídačku kdo si vzpomene více písní se zadaným slovem. Končilo se s přednesem vždy, když se slovo v písni objevilo.

Dalším zadáním se stalo určit ze zpívaného repertoáru každé skupiny dva typické verše. A tak se na tabuli ocitlo 8 veršů ze čtyř oblastí. Každý z nás měl zcela volně sestavit z tohoto materiálu báseň – nesmělo se ale moc přidávat ani ubírat slov.

Následující úkol byl opět individuální. Za pomoci dvou veršů z našeho fondu stvořit absurdní báseň. Já jsem pro zajímavost stvořila toto dílo: Znám kříšťálovou krávu, tam za vodou v rákosí … šustí (možná poznáte materiál, z kterého byla stvořena, obsahem jsou 4 písně, ale že sestavíte jejich kompletní seznam vylučuji).

A nebyl tomu stále ještě konec. Opět každý sám za sebe vymýšlel báseň o 4-6 verších inspirovanou jakýmkoli tématem z dané nabídky 8 veršů na tabuli. A poté báseň každá z nás opět přednese, ale ne jen tak přečte. Zdramatizuje ji za pomoci ZVUKU.  Některé formy nebo prostředky nám František předvedl. Ozvěna, opakování, intenzita atd…Každá z nás měla v rychlém sledu po sobě představit veřejně jakýsi dramatický nástřel svého literárního pokusu, kde bylo hlavní najít sdělení a pokusit se ho patřičně zvukově ztvárnit. Moje dílo bylo strašné, ale myslím, že zveřejnitelné: Já jsem ale kráva, blbá ale zdráva, tam za vodou v rákosí, s Martinem si zašu- zašu- zašustím. Já jsem ale kráva – to je moje řeč. (V našem fundusu byl verš: teče voda teče, po kamení šustí, aby nebylo pochyb o slově zašustit).

Mnohé z nás leckdy nedodržely daná pravidla a tak došlo spontánně k tomu, že stvořená báseň byla i přes tento handicap mnohdy velmi překvapivá, vtipná a uvolněná a František na to reagoval překvapivě a tak nějak umělecky. Říkal, že je to zpravidla pravidlem, že poruší-li  se pravidla, vznikne vždy to nejkrásnější.

A konečně jsme dostaly materiál…! Lidovou píseň: Bílé husy, bílé, vysoko letíte, daleko vidíte… (úryvek), jak se ukázalo důležitou pro závěrečné propojení našich dramatizací a společně jsme se měly zamyslet, co tím chtěl básník říci. Neorganizovaně jsme se střídaly ve vyjádřeních a hledaly význam veršů, slok, vyznění celé básně. Pátraly jsme velmi hluboce, detektivně a sofistikovaně a František nás, jako už několikrát, zarazil svou jednoduchou metodou, ať se v tom zbytečně nepatláme a nehledáme co tam napsáno není!

A to už jsme si rozdaly několik básní lidové poezie a každá z nás si měla vybrat, jaká se jí zalíbí a chtěla by ji ztvárnit za pomoci nejen zvukových prostředků, ale i herecky. Sloučily jsme se opět na několik skupinek podle společného zájmu a věnovaly se vymýšlení dramatizace daného materiálu. Byla jsem ve společnosti žen z Frýdku-Místku, Sedlčan a velmi podivuhodné knihovnice kdesi u brdských kopců, dříve tam vojákující. No zkrátka sebranka jak má být!

Františel opět pronesl několik mouder směrem k dramatizaci poetického literárního textu (nesouvislý záznam):

 • Ilustrativní popis NE! „Tvar“ se musí nějak shodit, oživit, jen ne tupě  ilustrovat atp.. hrajeme my, lidé, a tak můžeme dát i neživému-věcem lidské vlastnosti, VZTAHY – hrají lidé, emoce!
 • Využít zvuky a jednoduché činoherectví, nápad!
 • Jevištní metaforou se obohacuje slovní sdělení, hrátky se slovem a poezií, magie obrazu přináší další obohacení čtenářského zážitku.
 • Hledá se divadelní sdělení, co tam napsáno není, kreativně postupujeme od ilustrace k novému JEVU, TVARU
 • Vykládat jednu věc jedním způsobem je nemožné, myslet jednoduše, nehledat ale co tam není
 • Slovo – metaforické sdělení – přídavné jméno + podstatné jméno: Zkamenělé tváře, rozskočené kadeře, veselý jinoch…
 • Po hrubé zkoušce odstranit z útvaru nečistoty

Zkusily jsme každá za sebe jednoduchou jevištní etudu beze slov, znázornit jakýkoli dopravní prostředek. Jedna po druhé. Poslední už mlely z posledního. Objevily se i různé kuriozity jako rogalo apod…

A poté už jsme jen pilovaly a pilovaly, poslední den zahájily kolečkem 4 slov majících charakterizovat náš předchozí večer a limerickem (aabba) o té které naší knihovně, a pak už zase jen pilovaly a František nakonec propojil naše etudy v jeden celek zpívaným… Bílé husy bílé… v základním akordu a v kolektivním kolečku, vyvolávajícím ohlas na  lidový tanec.  A vůbec jsme také po celé tři dny kromě skládání veršů a jejich dramatizování také dost zpívaly… zazpívat si od plic, jó! To je ono!

Chrudim, divadlo Karla Pippicha, kde se tou dobou odehrávala další tradiční Loutkařská Chrudim

Napsala jsem si ještě několik poznámek k povídání o představení divadla DRAK z HK, shodou okolností také dramatizace „Kanonýra Jabůrka“, tedy písně U kanónu stál. Nejdříve jsme informovaly my, František to shrnul a přidal vlastní náhled

 • Kus měl všechny přednosti tohoto ansámblu: dokonalá scénografie (perspektiva, hloubka), loutkoherectví – využití možností loutky (umění loutky – řeknou víc než činoherec)
 • Přiznaný herec
 • Vycpávkové písně – vycpávkové věci
 • Řídký plytký příběh nezachrání dokonalost formy
 • Nestačí, je-li příběh napínavý, neměla by chybět zároveň i jímavost

A to je vše, poznámky jsou nejspíš jen pro mne, pro upomenutí po delší době, kdy se leccos zapomene, možná ale přinesou i vám jakési obohacení…

Fotky z akce na rajčeti

 

  One Response to “Něco k dramatizaci lidové poezie”

 1. [...] na nový text na blogu: Čtěte knihy jsou zdravé – tudy prosím a nechte se [...]

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bad Behavior has blocked 115 access attempts in the last 7 days.