Zář 072012
 

poslední z roku 1959… Milan Kundera a Václav Zykmund (ilustrace)

 

Básnický almanach vycházel jednou ročně jako neprodejná členská prémie Klubu čtenářů ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (s výjimkou 1. svazku vždy v roce následujícím po tom, který byl uveden v titulu) a na světle se jich objevilo celkem sedm!

Cílem almanachu, jak se píše v předmluvě k prvnímu svazku, bylo především „seznámiti čtenáře scelou širokou frontou naší poezie“, do níž ovšem patřili pouze oficiálně publikující autoři. Jejich počet od svazku ke svazku postupně stoupal (60 v prvním, 88 v posledním); každý autor byl zastoupen jednou či více básněmi, výjimečně úryvkem delší skladby (v závěrečném svazku byla publikována pouze jedna báseň od každého autora). Básnický almanach byl sestavován většinou z nových, v uvedeném roce vzniklých básní a příspěvky byly řazeny převážně podle stáří autorů (od nejstarších, často národních umělců a laureátů státních cen po nejmladší, kteří právě začínali publikovat). Podstatná část přispěvatelů se v Básnickém almanachu od prvních svazků objevovala pravidelně.

Ve svazku z roku 1959 je uveden na prvním místě Vítězslav Nezval a Milan Kundera v předmluvě připomíná jeho smrt:

„Na počátku Almanachu najde pak čtenář báseň autora, na něhož jsem se již nemohl obrátit dopisem. je to poslední báseň Vítězslava Nezvala, kterou nadiktoval několik dnů před svou smrtí ( 6. dubna 1958, Praha) na vyšehradském hřbitově svému příteli. nemohl jsem se smířit s jeho smrtí. nemohl jsem se smířit s tím, aby tato malá knižní  olympiáda českých a slovenských básníků se konala bez něho.“

Do tohoto Almanachu poslal každý básník svou nejmilejší báseň z posledního roku nebo z posledních let. Nezval tu poslední.. a posledním v řadě byl i tento Básnický almanach, jak Milan Kundera praví v závěru předmluvy. Tedy rok 1959 byl jeho plánovanou písní labutí a uzavřel jím svou vydavatelskou devítiletku.

Když večer svítí
lucerny jako rybí šupiny,
noci, v tvé síti
je sladko žíti
s lunami, s delfíny.
 
 Když večer svítí
lucerny jako divé korále,
noci, v tvé síti
je sladko žíti
a hrát si na krále.
 
 Když večer svítí
lucerny jak okna kasina,
noci, v tvé síti
je sladko žíti
a myslet na syna.

 

Ach koni, koníčku,
kdo mi tě osedlá,
kdo rozhoupá tě, lodi,
když přízrak za mnou chodí
a noc je zlá.

Vítězslav Nezval

Milan Kundera v roce 1959 vypráví, jak je to těžké napsat báseň, která by nebyla zbytečná. A o tom, že lyrická poezie nesnese průměrnost. A ještě vysvětluje, že Almanach je vždy takový, jakým byla česká poezie. nemohl jí nikdy udělat lepší nebo horší a on sám, pořadatel Almanachu, nechtěl-li mít pocit, že poněkud zneužívá své výsady, snažil se vždy, už z pouhého smyslu pro slušnost, dát místo i takové poezii, s jejímž uměleckým názorem se neztotožňoval. Tak praví Kundera a ještě dále tuto myšlenku rozvíjí a rozmatlává. Končí konstatováním, že Almanach nebyl nikdy osobitým výběrem toho nejlepšího co v české poezii vzniklo, ale objektivním přehledem české poezie v celé její šíři a chválí ideu Almanachu, zvláště pak vyzvedává přínos masového nášupu poezie, z níž je možno si vybrat a zamilovat to nejlepší. Šalamounská předmluva.

Jsou tu všichni které známe… i jména nic neříkající… a co si vybral Milan Kundera sám pro sebe???

Ukolébavka, kterou zpívá žena svému muži

 Spi, miláčku. Vždyť naše láska je velký jabloňový sad.
Zde dřevo stromů tiše prská,
zde se ti bude sladce spát.
Spi, miláčku. To, co bys žil,
v mé náruči se stává snem.
Nad čím bys ruce zalomil,
spatříš jak pod zamženým sklem.

Velikou chůzi nech si zdát.
S podia kdosi dlouho hřímá.
Obviňuje tě. Musíš vstát.
Jsi nyní terč a pod očima
jak terč i černé kruhy máš.
Bráníš se: – Co jsem udělal?
Ať svědčí o mně, kdo mne znal! –
Přítel, jejž od dětství už znáš,
hledí však cize, studeně
jak ze zdi okno zazděné.

Tu zradu nech si sladce zdát
a neboj se, to jenom sad,
vypráví ti své divné zkazky.
Jen spi. Ty nemusíš se bát.
Jsi v náručí mé širé lásky.

A jedno léto nech si zdát
a dláždění, po kterém kráčí
průvod. jenž vyšel ze tvých vrat
a k slunné zahradě se stáčí.
Zvoneček ještě zaklinká,
zvoneček ještě zavzpomíná.
V té rakvi je tvá maminka
a na všechno už padá hlína.
 
Spi miláčku. To co bys žil,
to u mne prosníš jen jak sen.
nad čím bys ruce zalomil,
uvidíš pod zamženým sklem.
To já jsem to sklo zadýchala,
aby se ti i rakev zdála
jen jako skříňka, člun či mráček,
krabička kostek z dětských hraček.
 
„Krabička kostek? … Ano … Snad …“
 
Miláčku, nemluv. Musíš spát.
A cizí ženu nech sim zdát.
Bláznivě začals ji mít rád.
Nech si zdát pokoj v hotelu,
v něm lože, svoji nevěru,
pak perón, rozmazaná ústa,
oči, jež vlaku nevěří
a život, co ti po ní zůstal
jak dlouhá chodba bez dveří.
 
Ti ženu nech si sladce zdát
a neboj se, to jenom sad
vypráví ti své divné skazky.
Jen spi. Ty nemusíš se bát.
Jsi v náručí mé širé lásky..

 

A ještě stáří nech si zdát.
Stůl, lože, oprýskané okno,
z něhož je vidět sloup a drát
a bledé nebe jako oko.
které se dívá bez mrknutí
na poslední tvá tichá hnutí.
 
Spi miláčku. To co bys žil,
to u mne prosnils jen jak sen.
nad čím bys ruce zalomil,
uviděls pod zamženým sklem.
 
„To tys mi to sklo zadýchala.“
 
Aby i smrt se zdála malá.
 
„Jaks ale viděla svět ty?!
Dvojnásob všechnos prožívala!
Svoje i moje! Všechno sama!
Můj bože, všechno neslas ty!“
 
Dvojnásob? … Sama?… Ano … Snad …
Miláčku, nemluv. Musíš spát.
 

Báseň, která i po letech vzbuzuje zájem.   Viz Blisty (nevěra a Kundera) a poznámka k totalitní cenzuře.

V Almanachu jsou zastoupena známá jména literátů i ta, na něž jsme zapomněli, a možná si to ani nezaslouží (J.R. Pick, Miloslav bureš, Zdeněk Kriebel, Jiří Šotola atd.)

rekapitulace almanachů zde na blogu:

1953  http://knihovnaskutec.blogarchiv.cz/909534-basnicke-almanachy-1953-1959.php
1954  http://knihovnaskutec.blogarchiv.cz/909660-basnicke-almanachy-1953-1959.php
1955  http://knihovnaskutec.blogarchiv.cz/909771-basnicke-almanachy-1953-1959.php
1956  http://knihovnaskutec.blogarchiv.cz/917659-basnicke-almanachy-1953-1959.php
1957  http://knihovnaskutec.blogarchiv.cz/920516-basnicke-almanachy-1953-1959.php
1958  http://knihovnaskutec.blogarchiv.cz/920521-basnicke-almanachy-1953-1959.php

 


 

 

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bad Behavior has blocked 50 access attempts in the last 7 days.