Kvě 112012
 

Postmoderní objekt Palimpsest pod klenbou kopule kostela sv. Karla Boromejského

Dějiště: Karlsplatz s dominantou Karlskirche, tedy totožné s předchozím textem

Podíváme se do chrámu, do hlavní lodě.

Kostel sv. Karla Boromejského patří k nejkrásnějším barokním kostelům v Evropě.  Jeho architektura měla symbolicky vyjadřovat jak světskou moc Habsburků (stylem koresponduje s „jejich“ paláci), tak i jejich duchovní legitimitu.

V roce 1713 byla Vídeň postižena poslední z mnoha morových ran a císař Karel VI. vyslovil slavnostní slib, že díkem za jejich odvrácení bude kostel zasvěcený sv. Karlu Boromejskému, hrdinovi milánské morové epidemie v roce 1576. A tak se stalo.

S výstavbou, která je mistrovským dílem Johanna Bernharda Fischera z Erlachu, se započalo v roce 1716 a po jeho smrti v roce 1723 stavbu dokončil jeho syn.

Dominantou chrámu jsou dva triumfální sloupy před hlavním portálem zhotovené podle vzoru Trajánova sloupu v Římě (ano, je to vatikánský styl … baroko štrejchnuté klasickou antikou, stejně jako i ostatní habsburské paláce ve městě… pompézní ale spoutané jistým klasickým řádem – cukřenky. Ano, pořádek musí být, žádné rozevláté baroko nýbrž pěkně utažené, spoutané). Interiér chrámu je harmonicky laděn do červené, zlaté a bílé barvy. Žádné výstřelky. Jen čistá nebeská krása a dominance Rottmayrovy fresky v kopuli.

Pohled zpět ke vchodu do chrámu

V chrámu je v současné době instalován výtah a dále schody, mířící přímo ke freskám do kopule. Je to děsivé; dcera se této podívané nezúčastnila a zůstala dole. Podrobnosti později na spřáteleném blogu.

Pod kopulí, pod první vyhlídkovou plošinou kde končí výtah, je instalován umělecký objekt Hanneese Mleneka: Palimpsest

Co je to palimpsest: Palimpsest je rukopis, psaný na pergamenu, který byl již dříve upotřeben ke psaní a staré písmo z něj bylo odstraněno. To bylo velice časté ve středověku, neboť pergamen byl vždy vzácný materiál. Písmo psané inkoustem je však detekovatelné i po jeho odstranění z povrchu, protože inkoust proniká do hloubky pergamenu. Odstraněné písmo tudíž může být detekováno speciálními chemickými nebo fotografickými postupy. Speciální fotografické techniky na zjištění „odstraněného“ písma byly propracovány již na počátku tohoto století. V benediktinském klášteře Beuron v Německu bylo páterem Albanem Doldem zřízeno pracoviště, které pátrá po nejstarších náboženských textech. Ty se zachovaly mnohdy jen jako spodní písmo palimpsestu.

Ale to není vše… z podlahy chrámu vidíte v kupoli přesně to co jsem viděla i já, ale stoupáte-li výtahem výše a výše, pozvolna se objevují detaily připevnění knihy k podložce, až konečně z bočního pohledu míjíce objekt výtahem, jsou hřeby již zcela zřetelny.

A to je vše, co jsem vám chtěla říci a ukázat. Možná že váš smysl pro čistou estetiku dostává právě na frak, ale já jsem čím dál tím více přesvědčena, že toto zdánlivé umělecké  znesvěcení chrámu a následující postmoderní nápady umělců obecně již nelze zastavit. Doba žádá atrakce, již nestačí pouhá krása. A  my si na ně postupně zvykneme a naučíme se je oceňovat a chápat je, tedy budeme empatičtí s jejich tvůrci. Snad to nebude tolik bolet… Proto lávka u nástropních maleb KLIMTA v umělecko-historickém muzeu, proto výtah do kupole v chrámu. Možnost prohlédnout si zrestaurované fresky zblízka je jedinečná. Navštívily jsme stálou výstavu moderny v Albertině… bylo mi, jako bych se ocitla v pokojíčku, kde to důvěrně znám. Obdivovala jsem zcela samozřejmě obrazy Picassa, Maxe Ernsta, Chagalla, Paula Klee, Kokoschy, Kupky… objekty Giacomettiho, Picassovu keramiku a bylo mi jako mezi blízkými přáteli… ale současně mi bylo trochu smutno. Žijeme v čase individualismu a tolerance jiných světů, z naší strany, a s ní přichází i postmoderna. Postmoderní umění, které může a chce vše. Cokoli. A jak praví znalci umění, aniž jsme my pozorovatelé postmodernu stačili vstřebat, už je tu zase něco nového – prý návrat moderny, ale v novém kabátě, tedy stará vlna s novým obsahem – chce se mi zasvěceně říci, ách jo..  tak tedy… sbohem, moderno, mám tě pořád ráda a jsi mi stále bližší, spolu se svými tvůrci. zuzi

 

Více na stránkách Hannese Mleneka

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bad Behavior has blocked 42 access attempts in the last 7 days.