Lis 282011
 

dnes politicky

Báseň pro dnešní den jsem vybrala politickou, pozoruji, že politické blogy frčí, a hlavně ty, které do toho šijí, ale podaří se znovu probudit lid ukolébaný 20 lety permanentně skomírajících nadějí??? A kdo je to vlastně lid? Ten kdo nehrabe, protože nemá tu možnost a tu správnou erudici k tomuto úkonu?

Báseň jsem převzala z antologie Nebe – peklo – ráj / tyglík české poezie pro děti 20. století / sestavil Petr Šrámek

Pohádka o hloupém Vaškovi / Jiří Haussman

Přišel Vašek k matce Zemi:

- Matičko má, těžko je mi!

Bylo mi dřív také bídně,

dokud jsem měl pána z Vídně,

ale jak dnes věci stojí,

poroučí mi vrchnost dvojí:

Jedni páni v Moskvě žijí,

druzí zase ve Francii.

Táhnout bryčku těžko tu je -

jinak každý komanduje,

mohu zpřerážet si běhy,

vedu život plný slot:

Moskevský pán volá „čehý“,

pařížský zas „hot“!

Poraď, máti, z obou vlád,

kterou spíš mám poslouchat?

 

- Hloupý Vašku, lehká rada:

neohýbej stále záda,

nečekej, až co ti pán dá,

zkus to žíti bez komanda!

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bad Behavior has blocked 50 access attempts in the last 7 days.