Bře 202011
 

co baví jednu knihovnici aneb design, fotky, soutěže

  • Trvalo to měsíc. od začátku do konce února mohli studenti všech středních, vyšších odborných a vysokých škol předkládat ministerstvu své návrhy na podobu nového loga, loga svého ministerstva MŠMT. je po soutěži a nemá vítěze, přesto byly tři hravé návrhy oceněny. cituji:

Je velice dobrý nápad uspořádat soutěž tímto způsobem. Velmi se mi zamlouvá způsob oslovení studentů za účelem, aby vytvořili logo svého ministerstva. Bohužel však musím konstatovat, že jsme se shodli na potřebě vyhlášení druhého kola soutěže, řekl Otakar Karlas, přední český typograf a pedagog, který zastoupil nemocnou Evu Jiřičnou v roli předsedy poroty. Doporučení odborníků vychází ze skutečnosti, že ani jeden z předložených návrhů není dostatečně propracovaný a bezchybný pro to, aby mohl reprezentovat ministerstvo v příštích letech. Nejde vůbec o ojedinělé rozhodnutí. Dokonce bych řekl, že častěji není logo v prvním kole vybráno, než že se mezi účastníky objeví symbol, který je hned možné označit za vítěze, říká Rony Plesl.

Na druhou stranu je třeba říci, že mezi návrhy se objevilo několik skutečně zajímavých. Z mého pohledu chválím studenty za to, že do svých návrhů vnesli nápad. Měli jsme na stole i návrhy čistě formálně grafické, ale hravost některých z účastníků si zaslouží pochvalu, doplnil slova svých předřečníků akademický sochař Kurt Gebauer.

Ministerstvo školství s doporučením poroty souhlasí a okamžitě na její návrh přistoupilo. Odměníme tři návrhy, které vybrali porotci jako nejzdařilejší. Každý autor obdrží tři tisíce korun a vyjádření poroty k jeho návrhu spolu s připomínkami k zapracování. Tyto tři návrhy po zapracování oponentních připomínek automaticky zařadíme mezi soutěžní návrhy druhého kola, které vypíšeme nejspíš ještě do konce tohoto týdne, uzavřela Lucie Kubovičová z ministerstva školství.

  • také pražská ZOO vybírá nové logo. Některé chyby se dají napravit, ale mnohé jsou osudové a mezi ně patří odejití výtvarníka Michala Cihláře a jeho ženy Veroniky Richterové ze „systému“ pražské zoologické zahrady. Ta ztráta je prostě nenahraditelná a penězi k nezaplacení. ZOO opět po čase hledání vyhlásilo soutěž na své nové logo. cituji:

Termín uzávěrky soutěže byl stanoven na pondělí 21. února. Během necelých dvou měsíců došly stovky návrhů od 233 autorů či autorských kolektivů. Do druhého kola nakonec postoupilo 5 návrhů, které vybrala pětičlenná komise.

Když se před třemi lety uskutečnila neúspěšná soutěž na logo Zoo Praha, častá výhrada prý byla, že motiv koně Převalského je mimořádně obtížné zpracovat. To se potvrdilo i tentokrát, byť překvapivé pro mne bylo, jak málo jiných druhů zvířat se v návrzích objevilo, říká Bobek. Bohužel, většina návrhů nesplňovala nároky kladené na logo, například čitelnost při značném zmenšení. Nakonec jsme vybrali pět návrhů, které svým způsobem reprezentují pět možných přístupů k pojetí našeho loga.

Tvůrci log byli pověřeni, aby nyní rozpracovali či upravili své současné návrhy. Zmíněných 5 návrhů můžete vidět výše, jejich autory jsou (zleva do prava): 1. Štefan Meľo, 2. Josef Plíhal, 3. Jaroslav a Tomáš Müllerovi, 4. Štěpán Kotrba, 5. Jan Kubeš.

  • Něco pro vás : Fotosoutěž Toulek českou minulostí:

Český rozhlas vyhlašuje velkou fotografickou soutěž pro posluchače. Zúčastnit se ji může každý, kdo nám zašle fotografie na téma Toulky českou minulostí. Pět nejlepších autorů odměníme hodnotnými cenami. Fotografie výherců i dalších autorů vystavíme ve fotogaleriích k jednotlivým dílům přímo na webu Toulek. Cituji:

Co a jak fotografovat

Fotografujte nebo vyberte ze svého archivu snímky významných míst, krajiny, architektury, uměleckých a další děl a předmětů, o kterých pořady seriálu Toulky českou minulostí vyprávějí. Zachyťte souboje a vystoupení historických skupin. Zajímavé je vše, co zůstalo z minulosti zachované i to, jak historická místa i artefakty poznamenala dnešní doba.

Na web Toulky českou minulostí budeme publikovat vaše digitální fotografie, které budou mít standardní technickou kvalitu. Té při troše zkušeností dosáhnete zrcadlovkou, ale často i menšími kompaktními fotoaparáty. Nevhodné jsou fotografie z mobilních telefonů, které pro tento účel většinou dostatečné kvality nedosahují.

Více informací naleznete na stránkách Českého rozhlasu

 

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bad Behavior has blocked 52 access attempts in the last 7 days.