Úno 232011
 

už nemusí být jen zbožné přání!

Nakladatelství TEMPUS LIBRI vyhoví i takovým bibliofilským choutkám! TEMPUS LIBRI poskytuje svým zákazníkům možnost vlastnit rukopisy, jejichž originály mají nevyčíslitelnou hodnotu. A navíc se k nim běžný čtenář vlastně ani nedostane. Vyplatí se tedy mít něco takového doma!

Aktuálně nalezneme v nabídce tituly:

/files/velislavova.jpgVelislavova bible

Velislavova bible vyšla poprvé po téměř 700 letech v nákladu 799 ks. Je vázaná v kůži, má 376 stran a téměř osm set obrazů. Jde o nejrozsáhlejší středověký obrazový rukopis ve střední Evropě. Velislavova bible vznikla kolem poloviny 14. století z podnětu Velislava, který je vyobrazen na fol. 188r jako klečící před sochou sv. Kateřiny, patronky teologů a filozofů.

 

Kniha hodinek knížete Rohana/files/rohan.jpg

Kniha hodinek knížete Rohana je skutečným unikátem. Na rozdíl od podobných rukopisů byl tento pozdně středověký rukopis dlouhou dobu vědecké i širší kulturní veřejnosti neznámý. O jejím vzniku a dalších osudech však stále víme velmi málo. Jsou velmi bohatě doprovázeny iluminacemi. Kalendářní část knihy obsahuje pro každý měsíc obrázky nebeských znamení a činností charakteristických pro danou část roku.

 

/files/liberve.jpgLiber Vetustissimus

Liber Vetustissimus je nejstarší městskou knihou ve střední Evropě. První záznamy jsou datovány do roku 1310. Zápisy, většinou latinské, zachycují všechno důležité o správě města – například rozhodnutí městských rad, soupisy obecních příjmů a výdajů, městské a obecní dluhy. Tento 700 let starý skvost je středem zájmu historiků a badatelů a na jeho vadání se podílel i Archiv hl. města Prahy. Vyrobeno bylo 22 jeho faksimilií a 7 z nich si mohli koupit za cenu 750 000 vážní zájemci.

 

Bible kutnohorská

Vznik této pozoruhodné knihy byl předznamenán velkým soupeřením Prahy a Kutné Hory na konci 15. století. Bible/files/biblekutnohorska.jpg kutnohorská je druhou úplnou tištěnou biblí na území Čech v rozsahu 1224 stran a se zdobením 116 dřevorytů (obrázek vyrytý do dřeva a ručně domalován). Jedná se o jednu z nejvzácnějších inkunábulí v české historii – pochází z roku 1489. Vychází v limitovaném nákladu 199 kusů.

/files/mestskepravo.jpgKniha starého zemského, městského a jiného práva

Tato kniha představuje nejucelenější právnickou sbírku, která obsahuje kromě práva zemského a městského ještě právo manské, soupisy berné a další typy práv. Má 268 číslovaných list a má bohatě zdobené zlacené iniciály.

 

 

Zdroj web nakladatelství TEMPUS LIBRI

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bad Behavior has blocked 12365 access attempts in the last 7 days.