Led 142011
 

není zbytí, musím ji míti…

Staré cesty, stezky, spojnice a všechno co s tím souvisí tj. mapy, milníky, patníky, příkopy a rostliny v nich rostoucí, aleje a různé jiné neočekávané objevy poblíž těch míst… to všechno mě nejen zajímá, ale hlavně vzrušuje. Svou samou existencí cesty – spojnice a hlavně tajemstvím a pocitem sounáležitostmi s lidmi tu stezku v minulosti používajícími. Proč, kdy, jak… všechno má svůj smysl a tak i cesty.

Radan Květ vydal v roce 2003 v nakl. Academie knihu Duše krajiny (Duše krajiny – anotace: Snahou autora je ukázat na jednoznačný význam přírodních daností na vznik a proměny sítě pradávných stezek. Poznatky o přírodních podmínkách, zvláště o reliéfu krajiny, mohou být spolehlivým ukazatelem, opravňujícím k víceméně přesným závěrům. Proto publikace upírá pozornost především k stezkám pravěkým, a tudíž historicky nedoložitelným. Množství shromážděného materiálu spolu s netradičními postupy pak vedou autora k často velmi originálním a odvážným dedukcím) a na ni nyní navazuje svou knihou novou:

Atlas starých stezek a cest na území České republiky

anotace: Atlas Radana Květa má dvě části: V prvé autor probírá v pěti kapitolách základní fakta o starých cestách. (…) Nejvíce /files/atlas.jpgpozornosti věnuje přirozeně dálkovým trasám, jejich charakteristice a popisu, doplněnému zpravidla řadou originálních forografií, plánků a map. V rámci identifikace průběhu cest věnuje pozornost terénní predispozici, využívá v plné míře staré mapy, nejrůznější záznamy, jazykovědné, resp. názvoslovné ukazatele i dosavadní poznatky a studie jiných badatelů (srov. připojený obsáhlý seznam použité literatury). Druhá část Atlasu je popisná; je v ní v abecedním pořádku podrobně popsáno a dokumentováno celkem 35 dálkových cest (nejen ty nejznámější, jako pasovská, řezenská, trstenická či žitavská), 11 cest regionálních a připojeny jsou 4 ukázky cest lokálních – vše opět ilustrováno obrázky, plánky a mapkami.

Knihu vydalo nakladatelství Soliton a na jeho stránkách se dozvíte více včetně nahlédnutí do ukázek z knihy. Ach jo, není zbytí, musím ji mítí!!!:

Radan Květ: Atlas starých stezek a cest na území České republiky. Grafická úprava: Radovan Veselý. Redakce: SOLITON.CZ. Vydalo Studio VIDI, Brno 2011.
Rozměr: 250 x 300 mm, 232 tiskových stran. ISBN 978-80-254-8927-7 Prodejní cena jednoho výtisku: 792 Kč/výtisk plus poštovné a balné 100 Kč. Knihu lze rovněž vyzvednout osobně v redakci po předchozí domluvě e-mailem. www.soliton.cz; soliton@soliton.cz

  One Response to “Radan Květ: Atlas starých stezek a cest na území České republiky”

  1. Dobrý den, prodavate knihu Atlas starých stezek?

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bad Behavior has blocked 12365 access attempts in the last 7 days.