Led 122011
 

Všichni svatí s knihou

A tak je tu máme! Konečně se na ně dostalo. Svatí a jejich atributy, tedy svatí s knihou. A neřekli byste, co jich je. Ne knih, svatých.  Ano, je jich dost, dokonce jsem je do jednoho textu ani nevměstnala, bude pokračování … a počítám, že jejich nejoblíbenější knihou je Bible. Nebo životy svých svatých kamarádů napříč věky.  A propos … nedívali jste se v neděli na dvojce ve 14.20 na dokument  Fr./USA. Průzkum himálajských jeskyní v tajemném království Mustang? Ne.. tak to jste udělali chybu. …To jen v souvislosti s posvátnými texty …

Tak se na ně podívejte.

Sv. Albert Veliký /Aleš/ (+1214) – biskup, patriarcha v Jeruzalémě. Zavražděn u oltáře. Atribut: kniha s perem, lilie, nůž, zajíc v náručí.

Sv. Benedikt z Nursie(+545) – zakladatel nejstaršího duchovního řádu benediktinů, opat v Umbrii. Často znázorňován jako protějšek své sestry sv. Scholastiky. Atributy: havran, puklý kalich s hostií, kniha, ošatka na obilí, pohár.

Sv. Bernardin Sienský (+1144) – italský františkán. Atributy: hora se třemi štíty, IHS, kniha, kruh s paprsky, tři mitry, žebřík.

Sv. Bonifác z Tarsu (+755) – anglický biskup, arcibiskup mohučský, rozdělil Bavorsko na 4 diecéze, misionář v Durynsku, zavražděn pohany. Atributy: kácející dub, hrozen, kniha probodená mečem, kostel s kopulí, sekera, strom.

Sv. Cyril /Konstantin/ (+869) – biskup, se svým bratrem sv. Metodějem apoštol Slovanů, spolupatron Evropy. Misionář v Bulharsku a na Moravě. Vystudoval filozofii a byl vysvěcen na kněze, učil na dvoře v Cařihradě. Po tříletém působení na Moravě byl vysvěcen na biskupa, ke konci života vstoupil v Římě do kláštera a složil sliby jako mnich Cyril, zde je také pohřben v kostele sv. Klimenta. Atribut: kniha.

Sv. Ignác z Loyoly (+1556) – španělský světec, zakladatel řádu jezuitů. Atributy: bojuje s drakem, písmena IHS, kniha řádových stanov.

Sv. Isidor /Izidor/ Sevillský (+636) – španělský arcibiskup,církevní spisovatel, zakladatel škol, řídil koncily sevillský a toledský. Atributy: biskup, kniha, berla.

Sv. Jakub Menší /Mladší/ (+63) – apoštol, syn Alfea a Marie, sestry Panny Marie (proto je nazýván příbuzný Páně). Byl prvním biskupem v Jeruzalémě, ukamenován a dobit kyjem. Atribut: kniha, tyč.

Sv. Jan Nepomucký (+1393) – český světec, mučedník, rodák z Nepomuku. Za sporů krále Václava IV. s arcibiskupem Janem z Jenštejna byl mučen a jeho tělo vhozeno do Vltavy. Pohřben v katedrále sv. Víta v Praze. Atributy: kanovník, křížek, udílí almužnu, 5 hvězd kolem hlavy, jazyk, kniha, lebka, prst u úst.

Tento jan nemá knihu, ale líbí se mi, je z Ostravy

Sv. Jan z Kříže (+1591) – španělský církevní učitel, karmelitán, básník. Pomáhal sv. Terezii při reformě řádu. Atributy: kniha, soška Panny Marie.

Sv. Jan Sarkander (+1620) – slezský kněz, mučedník, narozen ve Skočově. Byl farářem v moravském Holešově, bránil katolickou víru proti protestantským bludům. Byl umučen protestanty. Není oblíben a modernistů a ekumenistů. Atribut: kříž, kniha, klíč, biret, prst u úst.

Kreslila Juliána Jirousová

Sv. Jeroným /Hieronymus/ (4. stol.) – církevní otec, jeden ze čtyř západních církevních otců. narodil se v Dalmácii, poustevničil v Egyptě. Pořídil latinský překlad bible (tzv. Vulgáta). Atributy: jeskyně, kámen, lebka, lev, kardinálský oděv, kniha

Mistr Theodorik, kaple sv. Kříže Karlštejn

Albrecht Dürer, sv. Jeroným

A ještě přehlídku svatých s knihou mistra Theodorika

sv. Matouš

sv. Řehoř

svatý…

svatý biskup

svatý papež

Mistr Theodorik

Omlouvám se, že galerie obrazů Mistra Theodorika je neúplná a některé obrázky popsány nepřesně. zuzi

  2 Responses to “I svatí, kteří čtou jsou prý nebezpeční”

  1. Zuzi, začínám mít pocit, že nebezpečný není pouze analfabet. A to jsem si dosud myslela pravý opak. :-) )

  2. Evi to nebezpečí je velmi rafinované, pozor na to!

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bad Behavior has blocked 216 access attempts in the last 7 days.