Led 062010
 

Seznam knih k ústním zkouškám z literatury  ZDE

 Literatura pro maturitní zadání k ústní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY od školního roku 2009/2010 sestavený dle Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platného od školního roku 2009/2010 a schváleného MŠMT ČR dne 11. 3. 2008 pod č. j. 3231/2008-2/CERMAT:

 1. Světová a česká literatura do konce 18. století

Epos o Gilgamešovi
Bible: Starý zákon
Bible: Nový zákon
Sofoklés – Král Oidipus
Ovidius – Proměny
Píseň o Rolandovi
Giovanni Boccaccio – Dekameron
François Villon Závěť – François Villon – Veľký testament
William Shakespeare – Romeo a Julie
Moli

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bad Behavior has blocked 98 access attempts in the last 7 days.