Zář 242009
 

aneb postrádáme nejenom nejenom Ďáblovu bibli …Švédové zapůjčili do Olomouce skoro 900 let starý rukopis nevyčíslitelné hodnoty

Po více než 360 letech se do Olomouce načas vrátil vzácný rukopis Horologium Olomucense neboli Olomoucký kolektář, který byl za třicetileté války odvezen do Švédska jako válečná kořist. Mimořádně vzácná, bohatě ilustrovaná kniha motliteb, která je jedním z nejstarších děl české literatury, je ústředním exponátem výstavy Jindřich Zdík (1126-1150) – Olomoucký biskup uprostřed Evropy, která bude ve čtvrtek zahájena v olomouckém Arcidiecézním muzeu a potrvá do 3. ledna 2010.

 rukopisol

Olomoucký kolektář představuje nejznámější a nejvzácnější dochovanou památku z olomouckého skriptoria (středověká písařská dílna), které biskup Zdík založil. Rukopis na pergamenu o 161 foliích zde vznikl snad na přelomu 30. a 40. let 12. století, případně v roce 1142. Zdíkovo skriptorium" bylo ve své době nejvýznamnější písařskou a iluminátorskou dílnou na Moravě. Vznikla zde řada pozoruhodných rukopisů, z nichž mnohé se vyznačují vysokou úrovní malířské výzdoby.

Kolektář obsahuje 446 iluminací a rukopis je dnes součástí sbírek královské knihovny ve Stockholmu. Lze říci, že vzhledem ke ztížené dostupnosti nebyl kodex až donedávna českými odborníky důkladně prostudován. Teprve díky naší výstavě a vstřícnosti stockholmské knihovny mohl být detailně prozkoumán z hlediska paleografického, výtvarného i muzikologického, což přineslo mnohá zajímavá zjištění. Zjistili jsme tak například, že Olomoucký kolektář je unikátním a pravděpodobně nejstarším pramenem pro studium dějin české liturgické hudby," poznamenala kurátorka.
Jen zapůjčení stojí půl miliónu korun!!!

Hodnota Olomouckého kolektáře je nevyčíslitelná. Tomu odpovídají jak zvýšená bezpečnostní opatření, která budou provázet výstavu, tak pozornost, již transportu věnovali Švédové. Jen náklady spojené s jeho zapůjčením a vystavením činí kolem půl miliónu korun.

Rukopis do Olomouce přivezl zvláštní kurýr, který s ním jako jediný může manipulovat. Umístil jej do speciální vitríny a rozložil jej na dvoustraně s celostránkovou iluminací. Návštěvníci výstavy si však budou moci prohlédnout i další stránky vzácného rukopisu, a to v digitální formě prostřednictvím dotykového monitoru," podotkla Hrbáčová.

Kromě řady unikátních rukopisů ze Zdíkova skriptoria, které tvoří nejrozsáhlejší kolekci svého druhu na českomoravském území z doby před 13. stoletím, si návštěvníci budou moci prohlédnout i fragmenty architektonické výzdoby Zdíkova paláce a katedrály sv. Václava, figurální reliéfy, archeologické nálezy, mince či opisy Zdíkovy korespondence.

zdroj informace zde

 

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bad Behavior has blocked 12365 access attempts in the last 7 days.