Zář 132009
 

a co ta naše???

Než zpracuji Pohádkový Jičín, nabízím horký tip TS: procházku po národních knihovnách na wikipedii – čtěte zde

V odkazech najdete i tu naši NKP v Praze, Klementinu a fotografii její chlouby – Rajského dvora …

Podívala jsem se pro zajímavost jak to vypadá s novou budovou?? … nijak, ministr Jehlička před časem prohlásil, že „Chobotnice“ nebude, opravíme Klementinum …. Říká se tomu revitalizace.

A toto jsem vyhledala na webu NKP, je to čerstvé:

Aktuální informace k postupu revitalizace areálu Klementina
Srpen 2009

Areál Klementina je národní kulturní památkou, spravovanou Národní knihovnou České republiky (dále NK ČR). Na jeho revitalizaci přidělila vláda v r. 2006 prostředky ze zrušeného Fondu národního majetku. K plánované rekonstrukci Klementina bylo možno přistoupit až nyní – po schválení koncepce výstavby depozitáře NK ČR v Hostivaři, který by měl zajistit na několik let dostatek prostoru především pro rychle rostoucí Národní konzervační fond a po vyjasnění funkcí a funkčních vazeb mezi oběma objekty.

Otevřené výběrové řízení na služby (projektové práce) proběhlo v minulém roce. Nyní vítězný uchazeč vypracoval a předal objednateli (NK ČR) projektovou dokumentaci pro I. etapu revitalizace Klementina a v současné době pracuje na projektové dokumentaci II. etapy.

I etapa zahrnuje východní část areálu: Rekonstrukci objektu se Zrcadlovou kaplí a Barokním sálem, rekonstrukci objektu v rohu areálu u Mariánského náměstí, rekonstrukci krovů Astronomické a Hodinové věže a částečnou rekonstrukci východního křídla, uvolněného odchodem Národní technické knihovny – pro umístění dočasných provozů z rekonstruovaných prostor ve všech etapách.

II. etapa zahrnuje západní a jihozápadní část areálu: křídlo při Křižovnické ulici a další dva objekty, ohraničující Studentské nádvoří.

Na základě zpracované projektové dokumentace zadavatel veřejné zakázky (NK ČR) požádal o stavební povolení na provedení I. etapy rekonstrukčních a restaurátorských prací. Současně vypsal v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách otevřené zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Revitalizace areálu Klementina -I. etapa“; oznámení o zakázce již bylo uveřejněno. V průběhu října budou posouzeny a vyhodnoceny došlé nabídky a po vydání stavebního povolení a uplynutí zákonných lhůt bude uzavřen smluvní vztah s vybraným dodavatelem prací na I. etapu revitalizace.
Zájmem zadavatele je zahájení prací v listopadu letošního roku.

zdroj informace zde

 

 

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bad Behavior has blocked 12365 access attempts in the last 7 days.